Τρόπος Τοποθέτησης Πόρτας Ασφαλείας

Στην προσπάθεια μας να σας κατατοπίσουμε πως τοποθετείται μια πόρτα ασφαλείας, φωτογραφίσαμε τις κυριότερες φάσεις κατά την διάρκεια μιας ζωντανής τοποθέτησης, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να σας περιγράψουμε και την σωστή στήριξη της πόρτας. Για να επιτύχουμε την σωστή τοποθέτηση απαιτείται να χρησιμοποιήσουμε ηλεκτροσυγκόλληση και μείγμα τσιμέντου με άμμο μπετού και όχι «πολυουρεθάνη» που χρησιμοποιείται για τις μεσόπορτες. Ο χρόνος που απαιτείται για την ολοκλήρωση της τοποθέτησης, είναι περίπου 4-5 ώρες. Επίσης για να έχουμε και αισθητικά σωστό αποτέλεσμα, χρειάζεται να στοκαριστούν επιμελώς τα διάκενα μεταξύ τοίχου και πρεβαζιών.