Όλα τα γραμμωτά σχέδια laminate μπορούν να γίνουν και με inox. Επίσης μπορούν κατασκευαστούν και άλλα σχέδια καθ’ υπόδειξη του πελάτη.