Σίτες για κουνούπια

  • ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΤΕΣ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΜΑΖΕΜΑΤΟΣ
  • ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΣΙΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΙΣΕ ΚΑΙ ΙΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΠΙΣΤΡΙΕΣ