Επισκευές

Εργασίες που αναλαμβάνουμε 1. Αλλαγή κλειδαριών-αναβαθμίσεις 2. Αντικατάσταση ξύλινων τμημάτων πορτών ασφαλείας 3. Επανατοποθετήσεις πορτών ασφαλείας 4. Αντικατάσταση και ρύθμιση ανεμοφράκτη 5. Κόψιμο (κόντημα) της θωρακισμένης πόρτας σε περιπτώσεις ανακαινίσεων για να μην ακουμπάνε στο δάπεδο 6. Επίσης αναλαμβάνουμε κάθε είδους επισκευή που χρειάζεται η θωρακισμένη πόρτα σας