Υπηρεσίες

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Θωρακισμένες Πόρτες Ασφαλείας
  • Παραγγελία, Προμήθεια και Τοποθέτηση
  • Επισκευή παντός τύπου πορτών ασφαλείας
  • Αναβαθμίσεις – Αντικατάσταση παλαιών κλειδαριών με σύγχρονες θωρακισμένου κυλίνδρου
  • Κόψιμο πορτών ασφαλείας
  • Αλλαγές επενδύσεων & ξύλινων τμημάτων πορτών ασφαλείας
Πτυσσόμενες & Σταθερές σιδεριές ασφαλείας για μπαλκονόπορτες και παράθυρα
  • Παραγγελία, Προμήθεια και Τοποθέτηση
  • Επισκευή – Προσθήκη
Σίτες για κουνούπια οριζόντιας και κάθετης κίνησης
  • Παραγγελία, Προμήθεια και Τοποθέτηση
  • Επισκευή – Αντικατάσταση