Οι επενδύσεις αλουμινίου γίνονται σε χρώμα λευκό, σε RAL βάση δειγματολογίου και σε απομίμηση ξύλου